Hírek

Fókuszban a Sarplaninac standardja – I. rész

2021.04.18

Sokat írtunk a honlapon a Sarplaninac karakteréről, és most ideje szót ejteni a fajta külleméről is. Észrevettem, hogy sok különböző ”típusú” kutya jelent meg Sarplaninac név alatt, és azt is, hogy sokan nem jól értelmezik a standardot. Nem szeretnék hosszas elemzésbe belemenni, de nézzük meg mi áll a standardban, összevetve a mai kutyákkal.

A standard kimondja, hogy a Sarplaninac erős csontozatú kutya, de sokan ezt úgy fordítják, hogy ”erős=vastag csontozatú”, ami téves megfogalmazás. Az bizonyos, hogy ez a kutya nem lehet soha vékony, finom csontozatú, de a munkáját soha nem tudná ellátni, ha a rossz megfogalmazás szerinti ”vastag csontozatú” lenne, ugyanakkor nehézkes és nagy tömegű. Ezzel a felépítéssel pedig sokszor együtt jár a limfatikus fej, a lógó szem és szájszélek. Prof. Pavlovic szokszor hangsúlyozta, hogy az ilyen kutyákat ki kell zárni a tenyésztésből, és diszkfalifikálni kell a kiállításokon.

Megfelelő csontozat

Túl erős /vastag/ csontozat

Lássuk sorban az egyes testrészeket, hogy hol milyen hibák fordulhatnak elő a mai állományban. Kezdjük először a fejjel.

Ha egy Sárhegyi túl erős csontozatú, akkor a fejnek is erősnek kell lennie a testtel arányosan. Az pedig nagyon fontos, hogy egy Sarplaninac feje Sarplaninachoz hasonlítson! Amikor ránézünk, a fajtára jellemző arányokat és fejvonalakat kell látnunk. Sajnos sok kutyánál előfordul, hogy más rokon fajtára emlékeztet a fejük, mint pl. Kaukázusi juhász, Közép-ázsiai, vagy Kangal. De az is előfordul, hogy egy Sarplaninac fejszerkezete teljesen más fajtájú kutyákhoz hasonlít, mint pl. a Bernáthegyi vagy Újfundlandi, ami egyáltalán nem kívánatos. Ez már csak azért is lehetséges, mert korábbi években egyes tenyésztők szándékosan kevertek bele az állományba más fajtájú kutyákat, sok esetben a méret növelése érdekében. Itt szeretném felhívni a bíró kollégáim figyelmét arra, hogy a fajta szempontjából fontos volna kiszűrni az ilyen idegen jegyeket mutató kutyákat a tenyésztésből!

Túl nehéz fej

Túl vékony fej

Gyenge fang és állkapocs, lógó szemek

A Sarplaninac feje alapvető fontosságú, hogy nyugalmat, intelligenciát, gyanakvó keménységet kell sugározzon. Ha mást sugároz, akkor meg kell keresnünk, hogy miből fakad az eltérés.

Jó fejtípus

Jó fejtípus

A Sarplaninac feje arányaiban hosszabb, mint széles, tehát nem szabad túl szélesnek lennie a koponyának. A standard meghatározza, hogy a fejhossz a marmagasság 40%-a, valamint azt is kimondja, hogy a fang és a koponya hosszúsága milyen arányúnak kell lennie. A fang nem lehet túl rövid, valamint az orr és a homlok találkozásánál található stop sem lehet túl kifejezett, azaz túl meredek. Ezek a hibák elsősorban más fajták behatásaiból származnak, ugyanúgy, mint a túl erős szemcsont. A túlságosan kiemelkedő szemcsonttal is az a probléma, hogy módosul a szem formája, azaz elvész a fajtára jellemző mandula alakú szem. Emiatt szintén más lesz a kutya tekintete. A nehéz fej, automatikusan hozza magával ezeket a hibákat, a szem kerekebb lesz, lógósabb, eltűnik a mandula alak. A standard kimondja, hogy Sarplaninacnak sötét, mandula alakú szeme van, a világos gesztenyeszín még megengedett, de ami ettől világosabb, az már hiba. A szemnél nem kívánatos sem a kidülledt szem, sem a mélyen-ülő szem.

A felső sorban balról a 4. képig ideális szemszín, az 5. határeset. Az alsó sor standardnak nem megfelelő szemszín.

Nem típusos Sarplaninac idegen hatásokkal

Nem típusos, nehéz fej

Egy típusos fejnél a koponyához képest a fang enyhén vékonyodik, és amilyen széles, olyan magas. Egy tompa ÉK alakra hasonlít. A fang egyenes, nem görbülhet, és a felső szájszél eltakarja az alsót. A szájszél nem fordulhat ki. Az orr és a szájszélek pigmentje fekete. A fogazat teljes, ollós harapással, jól fejlett fogakkal, hiszen a Sárhegyinek erős harapása kell, hogy legyen. Bármilyen használatnál elengedhetetlen az erős állkapocs, akár a hegyen nyájat őríz a kutya, akár egy tesztnél karba harap, akár egy tolvajt kell hatástalanítania, vagy ragadozóval kell megküzdenie. A fül V alakú, rásimul a fejre és megfelelő tűzésű. A megfelelő tűzés magasságát az orrot és a szem belső csücskét összekötő vonal meghosszabbítása jelöli ki. A túl magasan vagy alacsonyan tűzött, esetleg kiforduló fül szintén hiba. Az arcnál fontos még, hogy a pofacsont ne legyen túlságosan kiugró, sem pedig beesett, egyik sem kívánatos a Sarplaninacnál.

Jó fejtípus

Természetesen a hibákat súlyozottan, rangsorolva kell nézni és megítélni. Vannak meghatározóbb hibák, amik módosítják az egész fejszerkezetet, megváltoztatják a kutya és a fej kisugárzását, míg vannak kevésbé súlyos hibák, amik még elfogadhatóak. A lényeg mindig az, hogy a fajta jellemző tulajdonságait tükrözze mind a fej, mind az egész felépítés, amihez természetesen hozzájárul még kutya karaktere is. Súlyos hibák esetén egy kiállításon a bíróknak szigorúbban kellene elbírálni a kutyákat, attól függetlenül, hogy egy vagy több kutya lett éppen nevezve. A tenyésztőknek is fontos tudni, hogy a kutyáik mennyire felelnek meg a standard elvárásainak, nekik tisztában kell lenniük a követelményekkel. Rajtuk nagyon sok múlik, hogy milyen kutyákat állítanak tenyésztésbe, hisz ezzel meghatározzák a következő generációt. Alapvető fontosságú, hogy főleg a tenyésztésre szánt kutyákat vinni kell kiállításra, tenyészszemlére, szakszerűen tesztelni, és meghallgatni hozzáértő szakemberek véleményét. Fontos a szigorú szelekció, bármennyire is szeretjük a kutyánkat.  Tenyészteni csak a standardnak megfelelő, típusos és megfelelő karakterű kutyákkal szabad! Ha nem így teszünk, akkor ártunk a fajtának, és egyre gyengébb lesz a Sarplaninac állomány.

 

Polgár Adrijana

FCI küllembíró