Hírek

Beszámoló a Sarplaninac Szakmai Napról

2023.03.27

  1. Március 25-én a Karakán Klub a tenyészszemle mellett szakmai napot szervezett 2 fajta részére a Közép-ázsiai juhászkutya és a Sarplaninac részére. Szép számban vettek részt az érdeklődők mindkét előadáson és az azt követő beszélgetésen. A reggeli program tenyészszemlével indult, majd felvezetési tréninggel folytatódott, ezt követték az előadások a Faluház egyik termében.

A Sarplaninac előadás témája: Funkció és alkalmasság – A Sarplaninac helyzete a 21. században. Összefoglaljuk röviden az előadáson elhangzottakat:

Elsőként röviden áttekintjük a fajta azon tulajdonságait, amit szeretnénk megőrizni a munkaképesség szempontjából. Mint tudjuk, a Sarplaninac funkciója sok száz /de lehet, hogy ezer/ évig a nyájak ragadozóktól elleni védelme volt. Ez az életforma alakította és formálta olyanná, amilyennek a 20. század közepén a standardban rögzítették. Professzor Pavlovic sok éven át a kutatta a fajtát, mielőtt leírta a standardot. A Sarplaninac az egyik legidősebb regisztrált fajta, 1939-ben regisztrálta az FCI Illír pásztorkutya néven, később megváltoztatták a nevét, ma a hivatalos neve: a Jugoszláv pásztorkutya – Sarplaninac. Ez a standard van érvényben azóta is.

A 20. században az állattenyésztés és a nyájak melletti munka egyre inkább visszaszorult, és más munkakörben kellett a kutyáknak jeleskedniük. A Jugoszláv katonaság is kezdte őket szervezetten használni és tenyészteni, a hadseregbe szükség volt munkakutyákra, és 1928 óta folyamatosan használnak Sarplaninacokat a hadseregben.

A nyájak visszaszorulása miatt egyre több kutya porták, házak, családok védelmét látja el, ahol előtérbe kerül azon képessége, hogy emberekkel szemben is megvédi a területét, nem csak a ragadozók ellen.

Mint tudjuk a Sarplaninacnak nagyon összetett speciális karaktere van, nagyon gondos, türelmes a rá bízott állatokkal és a gyerekekkel.

A Sárhegyi ahhoz, hogy ellássa eredeti feladatát és sikeresen felvegye a harcot a nagyragadozókkal nagyon intelligens kutyává alakult. Szükséges tulajdonság az önállóság, hiszen a kutyák nem várhatnak legtöbbször a parancsra, és elengedhetetlen a falkatársakkal való tökéletes kommunikáció, hogy másodpercek alatt megszervezzék a védelmet. Jellemző rájuk egyfajta büszke, méltóságteljes kiállás, és erő sugárzik belőlük.

A folyamatos természetes szelekciónak köszönhetően vált ilyenné a Sarplaninac, és persze akkor is születtek gyenge kölykök, de legtöbbször fel sem nőttek, szaporodásra nagyon kicsi esélyük volt. Tehát ez a kemény életforma kiszelektálta a tenyésztésre alkalmatlan egyedeket.

Nézzük át nagyvonalakban a Sarplaninac anatómiáját, hiszen jó munkaképessége csak a megfelelő felépítésű kutyáknak lehet. Fontosak a végtagok megfelelő arányai és szögei, a megfelelő izmoltság, a rugalmasság, a jól működő ízületek. A standard által leírt anatómiát manapság is megtalálhatjuk, de azért sajnos nem minden esetben. A mozgás mellett a fejforma is fontos jellemzője a fajtának, a standardban ez is jól rögzítve van, valamint a karakterre utaló leírások is szerepelnek benne, pl. a szem leírásánál ez található: „nyugodt, de átható nézés, félelmet sosem látni benne”.

Abban az időben, amikor Pavlovic nyugdíjba ment – addig ő nagy hatással volt a fajta tenyésztésére, bíróként is tevékenykedett – a visszavonulása után a tenyésztés más irányba kezdett menni, új irányzat került előtérbe, ez pedig a „minél nagyobb, annál jobb” elv. Annak érdekében, hogy minél erősebb csontú, nagyobb, hosszabb szőrű kutyákat kapjanak más fajtákat is bekereszteztek a Sarplaninacba, pl újfundlandit, bernáthegyit, kaukázusit, és még sok más fajtát. A favorizált típus teljesen másmilyen lett, mint amit a standard leír. A kutyák nehézkesek lettek, megjelentek a nehéz fejek, lógó szem és szájszélek, romlott a mozgás. Pavlovic professzorral a 90-es évek elején készült egy interjú, ebben a standardról beszél, de már említi a megjelent limfatikus felépítést, ami akkoriban kezdett teret nyerni.

A 2000-es évek elején ez a folyamat megfordult az anyaországokban, a tenyésztők belátták, hogy ez nem jó irány és elveszítik a méret hajszolásával a fajta jó tulajdonságait, a munkaképességet pláne. Így egyre többen kezdtek visszatérni a standard által leírt kutyákhoz, az eredeti, tiszta vonalakhoz, legalábbis ami maradt belőle. Ha megnézünk mostanában egy kinti Specijalkát, akkor azt láthatjuk, hogy a kutyák már nem olyan nagy méretűek, nehézkesek, javult a mozgás, a fej sem olyan nehéz, nem a méret és a szőr az elsődleges.

Sajnos Magyarországon sokkal kevésbé érzékelhető az a folyamat, ami végbement az anyaországokban. A kiállításokon még mindig a nagy méret és a nagy szőr a mérvadó, az anatómia és a mozgás másodlagos. Nyugat-Európában sok országban szintén ez a helyzet. Mivel kevés a Sarplaninac, egyáltalán nem divatkutya, ezért a bírók nem figyelnek a fajtára, nem ismerik jól a standardot, és a nagy, limfatikus kutyákkal azonosítják a Sarplaninacot. Ez nagyon rossz hatással a van a fajtára, és a munkaképességre.

Manapság megfigyelhető egy olyan folyamat, miszerint sokan mennek ki falura, tanyára, ahol gazdálkodásba fognak. Gyorsan kiderül, hogy az állatokat meg kell védeni a ragadozóktól, amik ráadásul az utóbbi években nagyon terjednek, az aranysakál is nagyon jó példa erre. Ilyenkor a gazdák megtalálják a Sarplaninacot, mint jó munkaképességű pásztorkutyát, csakhogy alig találnak tenyésztőt, akinél olyan kutyák vannak, amik el tudják látni az állatok védelmét. Az ehhez szükséges ösztönök és fizikai adottságok szépen kivesznek a kutyákból, a nem megfelelő szelekció és tenyésztés hatására.

Ami még nagyon fontos, hogy mennyit változott, vagyis romlott a kutyák karaktere. Az ideális karakter, nagyon összetett, alapvetően a Sarplaninac egy nagyon intelligens és önálló kutya, erre volt szükség az eredeti munkakörben. Jellemző rá, hogy felméri a különböző helyzeteket, mielőtt bevetné a fizikai erejét és a fogait, előtte figyelmeztet. Domináns és erős kutya, de mindig használja az eszét, és ok nélkül sosem agresszív. Következetes és erős kezű nevelést igényel, de jó gazda kezében megbízható és odaadó kutya, akinek legfőbb vágya, hogy minden helyzetben védelmezhesse gazdáját és annak családját.

A Sarplaninac Táborban próbálunk egy összetettebb állományfelmérést végezni, de nagyon nagy szükség lenne a fajtagondozó szervezetek közreműködésére és segítségére abban, hogy a kutyák megfelelően legyen bírálva, és szelektálva a tenyésztésre. Az a baj, hogy a szép nagy szőrős kutyák ugyan egy udvarban tudnak funkcionálni, ugatnak, és úgymond már csak a méretük miatt is távol tartják az idegeneket, de komolyabb munkát, állatok védelmét nem tudnák ellátni. A gyenge idegrendszerű vagy félős kutyák pláne, és sajnos abból is van sok manapság. Folyamatosan keresnek olyan viselkedés problémákkal, ami alapesetben egyáltalán nem jellemző a fajtára. Sokkal jobban szűrni kellene a tenyésztésre alkalmas kutyákat. Bár a szaporítókat akkor sem lehet kivédeni. Viszont fontos lenne az embereknek megmutatni, hogy milyen egy igazi, munkaképes Sarplaninac, és ami véletlenül született egy tk nélküli alomban a szomszédnál, az nem biztos, hogy ilyen lesz.

A Sarplaninac egy nagyon jó adottságú pásztorkutya, meg kellene őrizni ilyennek, nem átalakítani másmilyenné. Vagy hagyni elsilányodni.

A képek mellett 2 fontos mondanivalójú videót néztünk meg, az egyikben Pavlovic Professzor beszélt a standardról és a limfatikus felépítés hátrányairól, a másikban Polgár Adrijana FCI küllembíró és fajtaspecialista osztotta meg gondolatait a magyarországi Sarplaninacokról főként a karakter szempontjából. Végül, egy videót láthattunk Milosról, egy igazi dolgozó Sarplaninacról, aki szabadon tartva őrzi a rá bízott tanyát és állatait, ráadásul egy nemzeti park kellős közepén, ahol mindennapos az aranysakálok és más ragadozók támadása.

Az előadás után a résztvevők aktívan kérdeztek és hozzászóltak a témához, amiből egy újabb órás beszélgetés alakult ki, és mind a munkaképesség megőrzése körül forgott. Felmerült több jó ötlet a kutyák tesztelésének módja, a tenyésztési szemlélet változtatásának fontossága és a bírók képzése témájában.

Egy nagyon hasznos és szakmai mélységekben gazdag napot tölthettünk együtt, ahol a résztvevők is sokat adtak hozzá aktivitásukkal az egészhez. Köszönjük a Karakán Klubnak, hogy lehetőséget biztosított erre az összejövetelre, és hogy támogatóan közreműködik a Sarplaninac fajtagondozásában.

A következő Karakán Klub által szervezett rendezvény a Karakán Klubkiállítás lesz 2023. június 04-én (vasárnap) Budapesten, ahol a fajtát Havelka Tibor fogja bírálni. Várjuk oda is a fajtakedvelőket!

 Nagy Tímea /SBK vezető/